Uitbreiding werkzaamheden

Per 01-01-2010 ga ik mijn expertise en inzet verder uitbreiden.

Voor de particuliere sector geldt dat uitvoerend werk ook tot de mogelijkheden hoort al dan niet met onderaannemers. Binnen het eigen buro kunnen we volledig instaan voor de inplantingen, immers; als je als ontwerper in het werk van de partij bent tijdens de inplant kun je optimaal handelen en eventueel anticiperen. Ik spreek uit ervaring en het komt steeds vaker voor.

Uiteraard geldt dit ook voor het onderhoudswerk. Met gevoel en affiniteit kunnen we richting geven, monitoren en bijsturen; onderhoud behelst meer als enkel maaien, knippen en wieden.

Hoveniers kunnen denken aan ontwerpwerk op freelance-basis en aan ondersteuning in de uitvoering.

Naar wens horen ook begeleidende plannen tot de opties, denk hierbij aan;

  • perspectieftekening(en) vanuit vogelvlucht
  • matenplan
  • bestek/werkomschrijving
  • gespecialiseerd verlichtingsplan (evt. met externe adviseurs)
  • beregeningsplan (of juist niet maar een slim beplantingsplan)
  • beheersplan (wat, hoe en wanneer te beheren)(snoeien, knippen, behandeling, bemesten, preventieve ziektebestrijding)

Dit alles is tegen een meerprijs en is afhankelijk van project en situatie.