Frank Stegers Tuinontwerp

Plan van aanpak is als volgt;

  1. Na het contact kom ik ter plaatse kijken en inventariseer de algemene opdracht en status van de tuin. Dit is altijd vrijblijvend. Behoeft een project een planmatige aanpak dan kan ik op mijn beurt informatief zijn. Dit betreft kosten en levertijd. Dit kan zijn een ontwerp vergezeld van een beplantingsplan. Desgevraagd kan ik relevante voorbeelden tonen van vergelijkbare projecten. Gaat men akkoord dan ga ik de situatie opmeten en te handhaven objecten inmeten. Daarna ga ik met de opdrachtgever verder peilen en polsen wat betreft eisen, wensen en budget. Verder maak ik foto’s en vraag eventuele bouw- en perceeltekeningen op.

  2. Na kartering ga ik thuis aan het schetsen. Bij een 2e bezoek stel ik 1 of meerdere concepten voor (praatplaatjes) al dan niet in kleur en altijd op schaal. Het lijnenspel en lay-out van het idee wordt dan snel duidelijk. Dit kan zijn formeel, informeel, klassiek, modern en eigentijds, strak en sober, statig of weelderig. Denk ook aan genuanceerde combinaties. Alles afhankelijk van de opdracht. Ter indicatie toon ik eventueel voorbeelden of stalen van te gebruiken materialen.

  3. Bij het derde bezoek presenteer ik het definitieve plan wat vrijwel altijd vergezeld gaat van een beplantingsplan wat minstens zoveel aandacht krijgt. (zie menu “binnenplan”) Op de ontwerptekening komt alles aan bod. Alle elementen, onderdelen en materialen worden specifiek vernoemd. (Merk, type, kleur, hoogte, verband, behandeling enz.) Ook verlichting wordt gespecificeerd naar merk, soort licht, variabelen (intensiteit, hoek en richting) en verlichtingsmethoden. Plantenkeuze is op het ontwerp indicatief en wordt zoals gezegd verder uitgespit in het beplantingsschema.


Hierna kan men een of meerdere hoveniersbedrijven inschakelen voor een offerte en realisatie. Ook hierin kan ik een steentje bijdragen. Maar men kan ook (eventueel gedeeltelijk) zelf aan de slag gaan. Het plan is dan af, de basis is gelegd.
Kosten van bovenstaande zijn afhankelijk van grootte van de tuin en moeilijkheidsgraad.

Globaal kan gezegd worden dat kosten gerelateerd zijn aan oppervlak en liggen tussen de  € 0.50/m² en € 5,-/m² respectievelijk voor grote en kleine tuinen (je hebt tuinen van 50m² en van een hectare of meer). Dit is inclusief beplantingsplan.

du 4 1023x683